Brandjes niet groter dan een voetbal

Beginnende brandjes kun je zelf doven met water of een blusdeken. Is de brand groter dan een voetbal? Blus de brand dan niet zelf en breng je huisgenoten zo snel mogelijk in veiligheid.

Vlam in de pan?

Gebruik nooit water of een blusdeken om brandende olie, vet of een vlam in de pan te blussen. Gebruik daarvoor een passende deksel en schuif die van je af over de pan heen.